Zapraszamy

27.11.2023r.

Zawiadomienie o wyborze oferty

24.11.2023r.

Informacja z otwarcia ofert

16.11.2023r.

Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: ,,Sukcesywne dostawy pieczywa i świeżych wyrobów piekarskich do Powiatowego Domu Pomocy Społeczne w Czarnowie oraz placówki DPS w Gostyninie”

Zaproszenie do złożenia oferty

Zał. nr 1 – oferta

Zał. nr 2 – oświadczenie

Zał. nr 3 – doświadczenie wykonawcy

Zał. nr 4 – wzór umowy

Zapytanie ofertowe – wersja edytowalna

*************************************************************************************

16.10.2023r.

Zawiadomienie o wyborze oferty

13.10.2023r.

Informacja z otwarcia ofert

05.10.2023r.

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania pn.,, Usługi w zakresie dezynsekcji i deratyzacji oraz zabezpieczenia przed szkodnikami, identyfikacji, prowadzenia monitoringu oraz podejmowania decyzji o ich zwalczaniu w obiektach Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie wraz z placówkami w DPS Gostynin ul. 3 Maja 45 i DPS Gostynin ul. 3 Maj 47 „.

Zaproszenie do złożenia oferty

Zał. nr 1 – oferta

Zał. nr 2 – oświadczenie

Zał. nr 3 – doświadczenie wykonawcy

Zał. nr 4 – wzór umowy

Załącznik nr 1 druk oferty wersja edytowalna – postępowanie nr 4-3

********************************************************************************

13.10.2023r.

Informacja z otwarcia ofert

05.10.2023r.

Zaproszenie do złożenia oferty na usługę przeglądu rocznego budynków , zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. A oraz ust. 2 Ustawy Prawo Budowlane.

Zaproszenie do złożenia oferty

Zał. nr 1 – oferta

Zał. nr 2 – oświadczenie

Załącznik nr 1 – druk oferty wersja edytowalna – postępowanie nr 3-5

***************************************************************************************

09.05.2023r.

Informacja z otwarcia ofert

26.04.2023r.

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania pn.,, Remont i modernizacja parkingu w Domu Pomocy Społecznej w Gostyninie”.

Zaproszenie do złożenia oferty

zał. nr 1 – oferta

Zał. nr 2 – oświadczenie

Zał. nr 3 – doświadczenie wykonawcy

Zał. nr 4 – wzór umowy

Kosztorys ślepy

Załącznik nr 1 – druk oferty wersja edytowalna

******************************************************************************************

12.12.2022r.

Zawiadomienie o wyborze oferty

09.12.2022r.

Informacja z otwarcia ofert

02.12.2022r.

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania: ,,Remont pomieszczenia rehabilitacji w budynku socjalno – mieszkalnym Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie”.

Zaproszenie do złożenia oferty

zał. nr 1 – oferta

zał. nr 2 – oświadczenie

zał. nr 3 – doświadczenie wykonawcy

zał. nr 4 – wzór umowy

Kosztorys branża budowlana

Kosztorys branża elektryczna

załącznik nr 1 – druk oferty wersja edytowalna

***************************************************************************

28.11.2022r.

Zawiadomienie o wyborze oferty

25.11.2022r.

Informacja z otwarcia ofert

24.11.2022r.

Informacja dla wykonawców

23.11.2022r.

Informacja dla wykonawców

Informacja dla wykonawców

17.11.2022r.

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania pn. ,,Sukcesywne dostawy pieczywa i świeżych wyrobów piekarskich do Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie wraz z filiami DPS w Gostyninie, DPS w Rogożewku”.

Zaproszenie do złożenia oferty

Zał. nr 1 – druk oferty

Zał. nr 2 – oświadczenie

Zał. nr 3 – doświadczenie wykonawcy

Zał. nr 4 – wzór umowy

załącznik nr 1 – druk oferty wersja edytowalna

***********************************************************************************************

21.11.2022.

Zawiadomienie o wyborze oferty

18.11.2022r.

Informacja z otwarcia ofert

10.11.2022r.

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania pn.: ,,Sukcesywne dostawy świeżych, nieprzetworzonych owoców i warzyw dostarczanych całorocznie na potrzeby Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie w roku 2023”.

Zaproszenie do złożenia oferty

Zał. nr 1 – oferta

Zał. nr 2 – oświadczenie

Zał. nr 3 – wykaz

Zał. nr 4 – wzór umowy

załącznik nr 1 – druk oferty wersja edytowalna

*********************************************************************************************

17.10.2022r.

Informacja z otwarcia ofert

11.10.2022r.

Odpowiedzi na zadane pytania

06.10.2022r.

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie przeglądu rocznego i pięcioletniego obiektów budowlanych Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie wraz z podległymi filiami.

Zaproszenie do złożenia oferty

Zał. nr 1 – oferta

Zał. nr 2 – oświadczenie

załącznik nr 1 – druk oferty wersja edytowalna-1

06.06.2022r.

Informacja z otwarcia ofert

03.06.2022r.

Uzupełnienie postępowania

Oświadczenie

30.05.2022r.

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania pn: ,, Usługi związane z wywozem nieczystości płynnych z Domu Pomocy Społecznej w Rogożewku”.

Zaproszenie do złożenia oferty

Zał. nr 1 – oferta

Zał. nr 2- oświadczenie

Zał. nr 3 – doświadczenie wykonawcy

Zał. nr 4 – umowa

Załącznik nr 1 – druk oferty wersja edytowalna

************************************************************************************

11.04.2022r.

Zawiadomienie o wyborze oferty

08.04.2022r.

Informacja z otwarcia ofert

01.04.2022r.

Zaproszenie do złożenia ofert na realizację zadania: ,, Wykonanie robót budowlanych polegających na przygotowaniu pomieszczeń wraz z sanitariatami na izolatoria oraz wykonanie robót malarskich, układania glazury i terakoty wraz z wyposażeniem łazienek w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie oraz filii DPS Gostynin”

Zaproszenie do złożenia oferty

Zał. nr 1- oferta

Zał. nr 2 – oświadczenie

Zał. nr 3 – doświadczenie wykonawcy

Zał. nr 4 – wzór umowy

Załącznik nr 1 – druk oferty wersja edytowalna

Kosztorys cz. I

Kosztorys cz. II

Kosztorys cz. III

*********************************************************************************************

29.03.2022r.

Unieważnienie postępowania

28.03.2022r.

Informacja z otwarcia ofert

15.03.2022r.

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania: ,,Wykonanie robót budowlanych polegających na przygotowaniu pomieszczeń wraz z sanitariatami na izolatoria oraz wykonanie robót malarskich, układania glazury i terakoty wraz z wyposażeniem łazienek w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie oraz filii DPS Gostynin”

Zaproszenie do złożenia oferty

zał. nr 1 – oferta

zał. nr 2 – oświadczenie

zał. nr 3 – doświadczenie wykonawcy

zał. nr 4 – wzór umowy

Załącznik nr 1 – druk oferty wersja edytowalna

DPS Gostynin 2022 zadanie nr 1

DPS Czarnów 2022 zadanie nr 2

DPS Czarnów 2022 zadanie nr 3

******************************************************************************************

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania pn.: ,,Usługi w zakresie dezynsekcji i deratyzacji oraz zabezpieczenia przed szkodnikami w postaci identyfikacji, prowadzenia monitoringu oraz podejmowania decyzji o ich zwalczaniu w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie wraz z filiami DPS Gostynin i DPS Rogożewek”

28_02_2022 – Zawiadomienie o wyborze oferty

22_02_2022 – Informacja z otwarcia ofert

18-02_2022 – zapytanie-ofertowe

Zaproszenie do złożenia oferty

Zał. nr 1 – oferta

Zał. nr 2 – oświadczenie

Zał. nr 3 – doświadczenie wykonawcy

zał. nr 4 – wzór umowy

druk oferty wersja edytowalna

******************************************************************************************

24.11.2021r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

23.11.2021r.

Informacja z otwarcia ofert

16.11.2021r.

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania: ,,Sukcesywne dostawy wędlin, mięsa różnego oraz drobiu i wyrobów drobiarskich do Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie wraz z filiami w DPS w Gostyninie i DPS w Rogożewku”.

Zaproszenie do złożenia oferty

Zał. nr 1 – oferta

Zał. nr 2 – oświadczenie

Zał. nr 3- wykaz

Zał. nr 4 – wzór umowy

Załącznik nr 1 – druk oferty wersja edytowalna

**************************************************************************

22.11.2021r

Zawiadomienie o wyborze oferty

19.11.2021r.

Informacja z otwarcia ofert

17.11.2021r.

Informacja dla wykonawców

10.11.2021r.

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania pn.: ,,Sukcesywne dostawy świeżych, nieprzetworzonych owoców i warzyw dostarczanych całorocznie na potrzeby Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie w roku 2022”.

Zaproszenie do złożenia oferty

Zał. nr 1 – oferta

Zał. nr 2 – oświadczenie

Zał. nr 3 – wykaz

Zał. nr 4 – wzór umowy

załącznik nr 1 – druk oferty wersja edytowalna

**************************************************************************************

03.11.2021r.

Zawiadomienie o wyborze oferty

02.11.2021r.

Informacja z otwarcia ofert

22.10.2021r.

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania pn:,,Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie”.

Zaproszenie do złożenia oferty

Zał. nr 1 – oferta

Zał. nr 2 – oświadczenie

Zał. nr 3 – wykaz

Zał. nr 4 – wzór umowy

Zał. nr 5 – formularz cenowy

załącznik nr 1 i nr 5 – wersje edytowalne

*************************************************************************************

03.11.2021r.

Zawiadomienie o wyborze oferty

02.11.2021r.

Informacja z otwarcia ofert

22.10.2021r.

Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: ,, Sukcesywne dostawy pieczywa i wyrobów piekarniczych dla Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie wraz z filiami DPS w Gostyninie, DPS w Rogożewku”

Zaproszenie do złożenia oferty

Zał. nr 1 – oferta

Zał. nr 2 – oświadczenie

Zał. nr 3 – wykaz

Zał. nr 4 – wzór umowy

załącznik nr 1 – druk oferty wersja edytowalna

*****************************************************************************************

19.10.2021r.

Informacja z otwarcia ofert

07.10.2021r.

Zaproszenie do złożenia oferty na usługę przeglądu rocznego budynków

Zaproszenie do złożenia oferty

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Załącznik nr 1- druk oferty wersja edytowalna

************************************************************************************************

07.06.2021r.

Zawiadomienie o wyborze oferty

07.06.2021r.

Informacja z otwarcia ofert

28.05.2021r.

Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn: ,,Usługi związane z wywozem nieczystości płynnych z Domu Pomocy Społecznej w Rogożewku”.

Zapytanie ofertowe

Zał. nr 1 – oferta

Zał. nr 2 – oświadczenie

Zał. nr 3 – wzór umowy

Załącznik nr 1 – druk oferty wersja edytowalna

***********************************************************************************

28.05.2021r.

Zawiadomienie o wyborze oferty

28.05.2021r.

Informacja z otwarcia ofert

26.05.2021r.

Zmiana treści załącznika nr 4 – wzór umowy

21.05.2021r.

Zaproszenie do złożenia oferty na realizacje zadania pn.:,, Wykonanie zewnętrznej instalacji zbiornikowej na gaz płynny w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie”.

Zaproszenie do złożenia oferty

Zał. nr 1 – oferta

Zał. nr 2 – oświadczenie

Zał. nr 3 – doświadczenie wykonawcy

Zał. nr 4 – wzór umowy

Załacznik nr 1 – druk oferty wersja edytowalna

*****************************************************************************************

26.03.2021r.

Zawiadomienie o wyborze oferty

25.03.2021r.

Informacja z otwarcia ofert

15.03.2021r.

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania pn. ,, Adaptacja pomieszczeń na izolatoria  w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie i Domu Pomocy Społecznej w Gostyninie oraz malowanie klatki schodowej w DPS Gostynin”.

Zaproszenie do złożenia oferty

Zał. nr 1 – oferta

Zał. nr 2 – oświadczenie

Zał. nr 3- doświadczenie wykonawcy

Zał. nr 4 – wzór umowy

Kosztorys ślepy PDPS Czarnów

Kosztorys ślepy – DPS Gostynin

Załącznik nr 1 – druk oferty wersja edytowalna

************************************************************************************************

27.01.2021r.

Zawiadomienie o wyborze oferty

26.01.2021r.

Informacja z otwarcia ofert

18.01.2021r.

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania: ,, Modernizacja węzła sanitarnego w DPS Rogożewek”.

Zaproszenie do złożenia oferty

zał nr 1 – oferta

zał nr 2 – oświadczenie

zał nr 3 – doświadczenie wykonawcy, wykaz robót budowlanych

zał nr 4 – wzór umowy

DPS Rogożewek remont łazienki – kosztorys ślepy

*********************************************************************************************************

17.11.2020r.

Zawiadomienie o wyborze oferty

16.11.2020r.

informacja z otwarcia ofert

06.11.2020r.

Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn.: ,,Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie”.

Zapytanie ofertowe

Zał. nr 1 – oferta

Zał. nr 2 – oświadczenie

Zał. nr 3 – umowa

Zał. nr 4 – formularz cenowy

Załącznik nr 1 i 4 wersje edytowalne

********************************************************************************************************

18.11.2020r.

Zawiadomienie o wyborze oferty

16.11.2020r.

Informacja z otwarcia ofert

06.11.2020r.

Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn.: ,,Sukcesywne dostawy świeżych, nieprzetworzonych owoców i warzyw dostarczanych całorocznie na potrzeby Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie w roku 2021. ”

Zapytanie ofertowe

Zał. nr 1 – oferta

Zał. nr 2 – oświadczenie

Zał. nr 3 – umowa

załącznik nr 1 – druk oferty wersja edytowalna

********************************************************************************************************

06.11.2020r.

Zawiadomienie o wyborze oferty

06.11.2020r.

Informacja z otwarcia ofert

27.10.2020r.

Zaproszenie do złożenia oferty na sukcesywne dostawy pieczywa i wyrobów piekarskich na potrzeby Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie.

Zaproszenie do złożenia oferty

zał. nr 1 – oferta

zał. nr 2 – oświadczenie

zał. nr 3 – umowa

Załącznik nr 1 – druk oferty wersja edytowalna

******************************************************************************************************

30.10.2020r.

Informacja o wyborze oferty

29.10.2020r.

Informacja z otwarcia ofert

27.10.2020r.

uzupełnienie zaproszenia do złożenia oferty

Oferta

Druk oferty – wersja edytowalna

23.10.2020r.

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usług przeglądu, konserwacji i utrzymania w sprawności technicznej urządzeń dźwigowych.

Zaproszenie do złożenia oferty

zał. nr 1 – oferta

Zał. nr 2 – klauzula informacyjna

Oferta wersja edytowalna

******************************************************************************************************

14.10.2020r.

Informacja z otwarcia ofert

06.10.2020r.

Zaproszenie na złożenie oferty na usługę przeglądu rocznego budynków.

Zaproszenie do złożenia oferty

Zał nr 1 – oferta

Zał nr 2 – oświadczenie

Klauzula informacyjna

Załącznik nr 1- druk oferty wersja edytowalna

________________________________________________________________________

30.09.2020r.

Zawiadomienie o wyborze oferty

29.09.2020r.

Informacja z otwarcia ofert

22.09.2020r.

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania: ,,Roboty remontowe w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie – Remont pomieszczeń w budynku Pałac w PDPS Czarnów i DPS Rogożewek”.

Zaproszenie do złożenia oferty

Zał. nr 1 – oferta

Zał. nr 2 – oświadczenie

Zał. nr 3 – doświadczenie wykonawcy, wykaz robót budowlanych

Zał. nr 4 – wzór umowy

DPS Czarnów remont pomieszczeń – kosztorys ślepy

Załącznik nr 1 – druk oferty wersja edytowalna

___________________________________________________________________________

22.09.2020r

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

22.09.2020r.

Zawiadomienie o wyborze oferty

22.09.2020r.

Informacja z otwarcia ofert

14.09.2020r.

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania: ,,Roboty remontowe w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie”.

Zaproszenie do złożenia oferty

Zał. nr 1 – oferta

Zał. nr 2 – oświadczenie

Zał. nr 3 – doświadczenie wykonawcy, wykaz robót budowlanych

Zał. nr 4 -wzór umowy

Kosztorys ślepy – wymiana drzwi w budynku Pałac DPS Czarnów

Kosztorys ślepy – remont pomieszczeń w budynku Pałac w DPS Czarnów i DPS Rogożewek

Załącznik nr 1 – druk oferty wersja edytowalna-1

17.09.2020r.

Pytania i odpowiedzi

___________________________________________________________________________

15.05.2020r.

Oferta wstępna na przeprowadzenie wyceny i ustalenie czynszu dzierżawnego gruntów rolnych

Oferta wstępna na przeprowadzenie wyceny i ustalenie czynszu dzierżawnego gruntów rolnych

____________________________________________________________________________

26.05.2020r.

Zawiadomienie o wyborze oferty

25.05.2020r.

Informacja z otwarcia ofert

15.05.2020r.

Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn.: ,,Naprawa dźwigu osobowego nr fabryczny 55733 zlokalizowanego w budynku Domu Pomocy Społecznej w Gostyninie wraz z modernizacją i przystosowaniem pod nowe urządzenie dźwigowe”.

Zapytanie ofertowe

Zał. nr 1 – Formularz ofertowy

Zał. nr 2 – Oświadczenie

Zał. nr 3 – Wzór umowy

Zał. nr 4 -Doświadczenie wykonawcy

Zał. nr 1 – wersja edytowalna

_______________________________________________________________________

05.05.2020r.

Zawiadomienie o wyborze oferty

04.05.2020r.

Informacja z otwarcia ofert

20.04.2020r.

Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn.: ,,Usługi związane z wywozem nieczystości płynnych z Domu Pomocy Społecznej w Rogożewku”.

Zapytanie ofertowe na realizację pn. ,,Usługi związane z wywozem nieczystości płynnych”

załącznik nr 1 – formularz ofertowy

załącznik nr 2 – oświadczenie

Załącznik nr 3 – wzór umowy

____________________________________________________________________

06.12.2019r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

05.12.2019r.

Informacja z otwarcia ofert

27.11.2019r.

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania pn. ,,Sukcesywne dostawy wędlin, mięsa różnego oraz drobiu i wyrobów drobiarskich dla potrzeb Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie”.

Zaproszenie do złożenia oferty

Zał. nr 1 – druk oferty

Zał. nr 2 – oświadczenie

Zał. nr 3 – wzór umowy

_____________________________________________________________________________

12.11.2019r.

Zawiadomienie o wyborze oferty

08.11.2019r.

Informacja z otwarcia ofert

31.10.2019r.

Zaproszenie do złożenia oferty na realizacje zadania pn. : ,, Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie”

Zapytanie ofertowe

Zał. nr 1 – oferta

Zał. nr 2 – oświadczenie

Zał. nr 3- wzór umowy

Zał. nr 4 – formularz cenowy

___________________________________________________________________________

07.11.2019r.

Zawiadomienie o wyborze oferty

06.11.2019r.

Informacja z otwarcia ofert

31.10.2019r.

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania pn.: ,,Remont łazienek i pokoi mieszkalnych w budynku PAŁAC w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie”.

Zaproszenie do złożenia oferty

Zał. nr 1 – oferta

Zał. nr 2 – oświadczenie

Zał. nr 3 – wykaz osób, które będa wykonywać zamówienie

Zał. nr 4 – doświadczenie wykonawcy, wykaz robót budowlanych

Zał. nr 5 – wzór umowy

Łazienka nr 1 (8) DPS Czarnów ślepy-1

Łazienka nr 2 (11) DPS Czarnów ślepy

Łazienka nr 3 (16) DPS Czarnów ślepy

Łazienka nr 4 (17) DPS Czarnów ślepy

Remont pokoju nr 14 – ślepy

Remont pokoju nr 15 – ślepy

__________________________________________________________________________

04.11.2019r.

Zawiadomienie o wyborze oferty

31.10.2019r.

Informacja z otwarcia ofert

24.10.2019r.

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania pn. ,, Dostawy pieczywa i wyrobów piekarniczych do Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie wraz z filiami w Gostyninie, Rogożewku i Sannikach”

Zaproszenie do złożenia oferty

zał. nr 1 – oferta

zał. nr 2 – oświadczenie

zał. nr 3 – wzór umowy

______________________________________________________________________

10.07.2019r.

Zawiadomienie o wyborze oferty

09.07.2019r.

Informacja z otwarcia ofert

28.06.2019r.

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania pn. ,,Utylizacja płyt falistych azbestowo-cementowych z terenu Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie”.

Zapytanie ofertowe

Zał. nr 1 – formularz ofertowy

Zał. nr 2 – oświadczenie

Zał. nr 3 – wzór umowy

__________________________________________________________________________

09.07.2019r.

Zawiadomienie o wyborze oferty

08.07.2019r.

Informacja z otwarcia ofert

26.06.2019r.

Zaproszenie do złożenia ofert na realizację zadania pn. ,, Wymiana pokrycia części dachu budynku PAŁAC w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie” – obiekt wpisany do rejestru zabytków pod numerem 538/1145.

Zaproszenie do złożenia oferty

Zał. nr 1 – oferta

Zał. nr 2 – oświadczenie

Zał. nr 3 – wzór umowy

Zał. nr 4 – doświadczenie wykonawcy, wykaz robót budowlanych

Zał. nr 5 – kosztorys ślepy

Zał. nr 6 – projekt budowlany

________________________________________________________________________

12.06.2019r.

Zawiadomienie o wyborze oferty

11.06.2019r.

Informacja z otwarcia ofert

31.05.2019r.

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania pn. ,,Modernizacja oczyszczalni ścieków polegająca na wymianie konstrukcji stalowych, na terenie Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie”.

Zaproszenie do złożenia oferty

Zał. nr 1 – wzór oferty

Zał. nr 2 – oświadczenie

Zał. nr 3 – wzór umowy

Zał. nr 4 – doświadczenie wykonawcy, wykaz robót budowlanych

Zał. nr 5 – kosztorys ślepy

______________________________________________________________________________

28.05.2019r.

Zawiadomienie o wyborze oferty

27.05.2019r.

Informacja z otwarcia ofert

15.05.2019r.

Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn.: ,,Usługi związane z wywozem nieczystości płynnych z Domu Pomocy Społecznej w Rogożewku”.

Zapytanie ofertowe

Zał. nr 1 – formularz ofertowy

Zał. nr 2 – oświadczenie

Zał. nr 3 – wzór umowy

____________________________________________________________________________

07.12.2018r.

zawiadomienie-o-wyborze-oferty

30.11.2018r.

informacja-z-otwarcie-ofert

22.11.2018r.

Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn.: ,,Sukcesywne dostawy wędlin i mięsa różnego dla potrzeb Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie”

zaproszenie-do-zlozenia-oferty-na-sukcesywne-dostawy-wedlin-i-miesa-dla-potrzeb-pdps-w-czarnowie

zal-nr-1-oferta

zal-nr-2-oswiadczenie

zal-nr-3-wzor-umowy

zalacznik-nr-1-druk-oferty-wersja-edytowalna

_______________________________________________________________________________

07.12.2018r.

zawiadomienie-o-wyborze-oferty

30.11.2018r.

informacja-z-otwarcia-ofert

22.11.2018r.

Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn.: ,,Sukcesywne dostawy drobiu i wyrobów drobiarskich dla potrzeb Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie”

zaproszenie-do-zlozenia-oferty-na-realizacje-zadania-sukcesywne-dostawy-drobiu-i-wyborow-drobiarskich-dla-potrzeb-pdps-w-czarnowie

zal-nr-1-oferta

zal-nr-2-oswiadczenie

zal-nr-3-wzor-umowy

zalacznik-nr-1-druk-oferty-wersja-edytowalna

________________________________________________________________________________

31.10.2018r.

zawiadomienie-o-wyborze-oferty

30.10.2018r.

informacja-z-otwarcia-ofert

22.10.2018r.

Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn.: ,,Dostawy pieczywa i wyrobów piekarniczych do Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie wraz z filiami w Gostyninie, Rogożewku i Sannikach”

zapytanie-ofertowe

zal-nr-1-druk-oferty

zal-nr-2-oswiadczenie

zal-nr-3-wzor-umowy

zalacznik-nr-1-oferta-na-dostawy-pieczywa-wersja-edytowalna

_________________________________________________________________________________

19.10.2018 R.
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
informacja-o-uniewaznieniu-postepowania
11.10.2018r.

Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn.: ,, Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie”.

zapytanie-ofertowe

oferta-zalacznik-nr-1

oswiadczenie-zalacznik-nr-2

wzor-umowy-zalacznik-nr-3

formularz-cenowy-zalacznik-nr-4

zalacznik-nr-1-oferta-i-zalacznik-nr-4-formularz-cenowy-wersja-edytowalna


25.05.2018 r.
Informacja o wyborze oferty
zawiadomienie-o-wyborze-oferty
24.05.2018r.
Informacja z otwarcia ofert
informacja-z-otwarcia-ofert
15.05.2018r.
Zapytanie ofertowe na realizację zadania: usługi związane z wywozem nieczystości płynnych z Domu Pomocy Społecznej w Rogożewku
zapytanie-ofertowe-na-realizacje-zadania-uslugi-zwiazane-z-wywozem-nieczystosci-plynnych-z-domu-pomocy-spolecznej-w-rogozewku
zalacznik-nr-1-formularz-ofertowy
zalacznik-nr-2-oswiadczenie
zalacznik-nr-3-wzor-umowy
formularz-ofertowy
——————————————————————————————————————–
29.03.2018r.
Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania ,,Remont budynku ”STODOŁA” w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie”
zaproszenie-do-zlozenia-oferty
zalacznik-nr-1-druk-oferty
zalacznik-nr-2-oswiadczenie
zalacznik-nr-3-wzor-umowy
zalacznik-nr-4-kosztorys
oferta-zalacznik-nr-1-wersja-edytowana

12.04.2018r.
Informacja z otwarcia ofert
informacja-z-otwarcia-ofert
Zawiadomienie o wyborze oferty
zawiadominie-o-wyborze-oferty
———————————————————————————–
Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania:
,,Roboty remontowe i budowlane obiektów Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie”

zaproszenie-na-zlozenie-oferty-na-roboty-remontowe-i-budowlane-dla-obiektow-pdps-w-czarnowie

zal-nr-1-druk-oferty

zal-nr-2-oswiadczenie

zal-nr-3-wzor-umowy

zal-nr-4-kosztorys-wymiany-pokrycia-dachu

zal-nr-5-kosztorys-roboty-remontowe-elewacji

zal-nr-6-kosztorys-wykonania-nawierzchni-polbruku

zalacznik-nr-1-druk-oferty

Informacja z otwarcia złożonych ofert
informacja-z-otwarcia-zlozonych-ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
zawiadomienie-o-uniewaznieniu-postepowania

Zawiadomienie o wyborze oferty dla części II
zawiadomienie-o-wyborze-oferty-wykonanie-nawierzchni
——————————————————————————————
Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania:
,,Rozbiórka budynku garażowo-magazynowego zlokalizowanego na terenie PDPS w Czarnowie filia w Gostyninie przy ul. 3-go Maja 47B, na działkach 3624/19 i 3624/23”

zaproszenie-do-zlozenia-oferty-na-realizacje-zadania-rozbiorka-budynku-garazowo-magazynowego-zlokalizowanego-na-terenie-pdps-w-czarnowie-filia-w-gostyninie
zal-nr-1-druk-oferty
zal-nr-2-oswiadczenie
zal-nr-3-wzor-umowy
zal-nr-4-kosztorys
zalacznik-nr-1-oferta

Informacja z otwarcia ofert
informacja-z-otwarcia-ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty
zawiadomienie-o-wyborze-oferty-rozbiorka-budynku
—————————————————————————————–
Zapytanie ofertowe
Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania: „sukcesywne dostawy drobiu i wyrobów drobiarskich dla potrzeb Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie”.
06.11.2017 r. – zaproszenie-do-zlozenia-oferty
06.11.2017 r. – zalacznik-nr-1-oferta-na-realizacje-zadania-sukcesywne-dostawy-drobiu-i-wyrobow-drobiarskich
06.11.2017 r. – zalacznik-nr-2-oswiadczenie
06.11.2017 r. – zalacznik-nr-3-wzor-umowy
06.11.2017 r. – zalacznik-nr-1-oferta-na-dostawy-drobiu-i-wyrobow-drobiarskich-wersja-do-druku
21.11.2017r. – informacja-z-otwarcia-ofert-zlozonych-w-zwiazku-z-zapytaniem-ofertowym-sukcesywne-dostawy-drobiu-i-wyrobow-drobiarskich-dla-potrzeb-powiatowego-domu-pomocy-spolecznej-w-czarnowie
29.11.2017r. – Zawiadomienie o wyborze oferty
zawiadomienie-o-wyborze-oferty-wyboru-oferty-na-realizacje-zadania-sukcesywne-dostawy-drobiu-i-wyrobow-drobiarskich-na-potrzeby-pdps-w-czarnowie

——————————————————————————————————————-
Zapytanie ofertowe
Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania: „Sukcesywne dostawy wędlin i mięsa różnego dla potrzeb Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie”.
06.11.2017 r. – zaproszenia-do-zlozenia-oferty-wedlin-i-miesa
06.11.2017 r. – oferta-na-realizacje-zadania-sukcesywne-dostawy-wedlin-i-miesa
06.11.2017 r. – zalacznik-nr-2-oswiadczenie-o-spelnieniu-warunkow-udzialu-w-posetowaniu-na-sukcesywne-dostawy-wedlin-i-miesa
06.11.2017 r. _ zalacznik-nr-3-umowa-dostawy-wedlin-i-miesa-roznego
06.11.2017 r. – zalacznik-nr-1-oferta-na-dostawy-wedlin-i-miesa – wersja do druku
21.11.2017r.- informacja-z-otwarcia-ofert-zlozonych-z-zapytaniem-ofertowym-na-realizacje-zadania-sukcesywne-dostawy-wedlin-i-miesa-roznego-dla-potrzeb-powiatowego-domu-pomocy-spolecznej-w-czarnowie
28.11.2017r. – Zawiadomienie o wyborze oferty
zawiadomienie-o-wyborze-oferty-wyboru-oferty-na-realizacje-zadania-sukcesywne-dostawy-wedlin-oraz-miesa-roznego-na-potrzeby-powiatowego-domu-pomocy-spolecznej-w-czarnowie
——————————————————————————————————————–
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania: „Dostawy pieczywa i wyrobów piekarniczych do Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie wraz z filiami w Gostyninie, Rogożewku i Sannikach.”

19.10.2017 – zapytanie-ofertowe-na-dostawy-pieczywa-i-wyrobow-piekarniczych

19.10.2017 r. zalacznik-nr-1-formularz-ofertowy

19.10.2017 r. – zalacznik-nr-2-wzor-umowy

19.10.2017 r. – zalacznik-nr-1-formularz-oferty – wersja do druku

02.11.2017 r – zawiadomienie-o-wyborze-2-11
———————————————————————————————————————————

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania:  „Zakup, wraz z dostawą, mikrobusu, 9-cio osobowego, w tym jedno stanowisko do kotwiczenia wózka inwalidzkiego dla potrzeb Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie”.

04.10.2017 – Zapytanie ofertowe na zakup mikrobusu

04.10.2017 – Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

04.10.2017 – Załącznik nr 2 – oświadczenie

04.10.2017 – Załącznik nr 3 – specyfikacja techniczna pojazdu

04.10.2017 – Załącznik nr 4 – wzór umowy

06.10.2017 – Odpowiedzi na pytania nr 1

06.10.2017 – Odpowiedz na pytanie nr 2

09.10.2017 – odpowiedz-na-pytania-nr-3

10.10.2017 – odpowiedzi-na-pytania-4

12.10.2017 r. – odpowiedzi-na-pytania-5

16.10.2017 – informacja

18.10.2017 – zawiadomienie-o-wyborze-oferty
————————————————————————————————————————————–

ZAPYTANIE OFERTOWE
na realizację zadania: „Dostawa bonów podarunkowych dla pracowników Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie”.

28.09.2017 – Zapytanie ofertowe

28.09.2017 – Druk oferty

28.09.2017 – Wzór umowy – Poprawiono oczywistą pomyłkę pisarską. Treść wzoru umowy pozostaje bez zmian.

28.09.2017 – Oświadczenie

13.10.2017 – zawiadomienie-o-wyborze-oferty1

————————————————————————————————————————————–

ZAPYTANIE OFERTOWE
na realizację zadania: usługi związane z wywozem nieczystości płynnych z Domu Pomocy Społecznej w Rogożewku.

30.05.2017 – Zaproszenie do złożenia oferty

30.05.2017 – Umowa

30.05.2017 – Formularz ofertowy

—————————————————————————————————————————————