Zapraszamy

PROCEDURA PRZYJĘCIA MIESZKAŃCA

DO POWIATOWEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W CZARNOWIE

1. Osoba zainteresowana przyjęciem do Domu Pomocy Społecznej lub jego przedstawiciel ustawowy, powinien zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w swoim miejscu zamieszkania, w celu skompletowania odpowiednich dokumentów (podanie o przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej, odpowiednie badania lekarskie, wywiad środowiskowy z OPS-u, udokumentowane źródło dochodów oraz wysokość dochodów).

2. Decyzję kierującą i decyzje odpłatności za pobyt w naszym Domu wydaje organ gminy właściwy dla osoby kierowanej.

3. Po otrzymaniu dokumentacji Dyrektor DPS zawiadamia osobę kierowaną o terminie przyjęcia do Domu.

Pobyt w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie jest odpłatny.

Opłatę za pobyt w Domu wnoszą, w kolejności: – mieszkaniec Domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, – małżonek, zstępni przed wstępnymi, lub inne osoby – zgodnie z umową zawartą z ośrodkiem pomocy społecznej, – gmina, z której osoba została skierowana do Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie.

Średni miesięczny koszt pobytu mieszkańca od 01.02.2024 r.

w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie

wynosi 5 346,67 zł