Zapraszamy

———————————————————————————————————————————

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania:  „Zakup, wraz z dostawą, mikrobusu, 9-cio osobowego, w tym jedno stanowisko do kotwiczenia wózka inwalidzkiego dla potrzeb Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie”.

04.10.2017 – Zapytanie ofertowe na zakup mikrobusu

04.10.2017 – Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

04.10.2017 – Załącznik nr 2 – oświadczenie

04.10.2017 – Załącznik nr 3 – specyfikacja techniczna pojazdu

04.10.2017 – Załącznik nr 4 – wzór umowy

06.10.2017 – Odpowiedzi na pytania nr 1

06.10.2017 – Odpowiedz na pytanie nr 2

09.10.2017 – odpowiedz-na-pytania-nr-3

10.10.2017 – odpowiedzi-na-pytania-4

12.10.2017 r. – odpowiedzi-na-pytania-5

16.10.2017 – informacja

18.10.2017 – zawiadomienie-o-wyborze-oferty
————————————————————————————————————————————–

ZAPYTANIE OFERTOWE
na realizację zadania: „Dostawa bonów podarunkowych dla pracowników Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie”.

28.09.2017 – Zapytanie ofertowe

28.09.2017 – Druk oferty

28.09.2017 – Wzór umowy – Poprawiono oczywistą pomyłkę pisarską. Treść wzoru umowy pozostaje bez zmian.

28.09.2017 – Oświadczenie

13.10.2017 – zawiadomienie-o-wyborze-oferty1

————————————————————————————————————————————–

ZAPYTANIE OFERTOWE
na realizację zadania: usługi związane z wywozem nieczystości płynnych z Domu Pomocy Społecznej w Rogożewku.

30.05.2017 – Zaproszenie do złożenia oferty

30.05.2017 – Umowa

30.05.2017 – Formularz ofertowy

—————————————————————————————————————————————