Zapraszamy

OGŁOSZENIE

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Czarnowie poszukuje spadkobierców wymienionych zmarłych mieszkańców:
Pani Bednarska Elżbieta – 2017 r.
Pani Czermińska Marianna – 2018r.

Pani Głasek Jadwiga Marianna – 2016 r.
Pani Jabłońska Janina
Pani Jankowska Anna
Pani Jasińska Wiesława
Pani Jażdżyk Stefania
Pani Jurkowska Małgorzata
Pani Kamzol Grażyna- 2019 r.
Pani Kawałowska Łucja
Pani Kołaczyńska Genowefa
Pani Kowalczyk Genowefa – 2018 r.
Pani Korczak Barbara
Pani Kucharska Wanda
Pani Kurkus Henryka
Pani Majchrzak Stanisława – 2017 r.
Pani Łagowska Maria
Pani Michalska Józefa
Pani Mielcarz Władysława
Pani Młynnik Helena
Pani Niewiadomska Barbara
Pani Nowak Agnieszka
Pani Olszewska Krystyna – 2016 r.
Pani Ozdowska Maria
Pani Panek Wanda – 2018 r.
Pani Prygiel Krystyna
Pani Przybylska Janina
Pani Roguska Jadwiga
Pani Szulc Maria
Pani Więcka Bożena
Pani Włodkowska – Staros Anna – 2020r.
Pani Wyszyńska Danuta – 2018r.
Pani Zaborowska Małgorzata – 2020r.

Pani Zielińska Teresa
Pani Zwolińska Krystyna – 2020r.

Pan Ambroziak Kazimierz
Pan Bandachowicz Czesław
Pan Barbarewicz Antoni
Pan Binięda Bronisław – 2017 r.
Pan Cichy Tadeusz
Pan Ciechanow Andrzej – 2017 r.
Pan Dombek Wojciech
Pan Ducki Stanisław
Pan Durka Stanisław
Pan Felczak Stefan
Pan Feliga Stanisław
Pan Frelak Czesław
Pan Gawdzis Stanisław – 2020r.
Pan Gazda Kazimierz
Pan Gąsiorek Wiesław
Pan Gielo Janusz
Pan Goliński Adam
Pan Górski Stanisław
Pan Gremblicki Tadeusz
Pan Gwoździłło Krzysztof
Pan Jarek Krzysztof
Pan Kamiński Zdzisław
Pan Kłusek Czesław
Pan Korczak Stanisław
Pan Korolewicz Wojciech
Pan Kostuniak Antoni – 2020r.
Pan Kowalski Włodzimierz – 2016 r.
Pan Krajewski Stanisław
Pan Kurkowski Stanisław
Pan Kajkowski Janusz
Pan Koberda Krzysztof
Pan Koster Ryszard
Pan Lewandowski Rafał – 2018 r.
Pan Lisiecki Zbigniew
Pan Łopian Józef
Pan Łukomski Józef
Pan Mańkowski Tadeusz – 2019 r.
Pan Matysiak Józef
Pan Mężyński Andrzej
Pan Michalik Andrzej – 2019 r.
Pan Milczarski Zygmunt
Pan Morawski Bolesław
Pan Nec Zbigniew
Pan Nowogórski Roman
Pan Olszewski Stanisław
Pan Okupski Stanisław
Pan Ozimek Jerzy
Pan Parol Jacek
Pan Parzych Czesław
Pan Polkowski Kazimierz – 2017 r.
Pan Rokicki Andrzej
Pan Rusjan Tadeusz
Pan Rutkowski Marian
Pan Seklecki Roman – 2019 r.
Pan Staniszewski Stanisław
Pan Sobieszczuk Zbigniew
Pan Stępiak Antoni
Pan Szaters Bogusław
Pan Szaters Krzysztof
Pan Szczepaniak Michał
Pan Szuper Marian
Pan Świątczak Marian
Pan Techmański Jan
Pan Tomasik Bogdan – 2020r.
Pan Tomaszewski Lucjan
Pan Traczyk Stanisław
Pan Walczak Grzegorz
Pan Więch Tomasz
Pan Wójkowski Włodzimierz
Pan Wierzba Janusz
Pan Wojciechowski Wiesław – 2020r.
Pan Wojtczak Tadeusz
Pan Wróbel Henryk
Pan Wróblewski Eugeniusz
Pan Zaraziński Józef

Depozyt pozostawiony wchodzi w skład masy spadkowej i będzie wypłacony spadkobiercom po przedłożeniu przez nich prawomocnego postanowienia Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Niepodjęcie depozytu przez spadkobierców w terminie 3 lat od daty publikacji ogłoszenia spowoduje, przejście tego depozytu na rzecz Skarbu Państwa zgodnie z ustawą z dnia 18.10.2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów.