Zapraszamy

OGŁOSZENIE

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Czarnowie poszukuje spadkobierców wymienionych zmarłych mieszkańców:

Pani Bednarska Elżbieta
Pani Eljaszuk Teresa
Pani Głasek Jadwiga Marianna
Pani Jabłońska Janina
Pani Jankowska Anna
Pani Jasińska Wiesława
Pani Jażdżyk Stefania
Pani Jurkowska Małgorzata
Pani Kawałowska Łucja
Pani Kołaczyńska Genowefa
Pani Korczak Barbara
Pani Kucharska Wanda
Pani Kurkus Henryka
Pani Łagowska Maria
Pani Michalska Józefa
Pani Mielcarz Władysława
Pani Młynnik Helena
Pani Niewiadomska Barbara
Pani Nowak Agnieszka
Pani Olszewska Krystyna
Pani Ozdowska Maria
Pani Pieńkowska Jadwiga
Pani Prygiel Krystyna
Pani Płochocka Halina
Pani Przybylska Janina
Pani Roguska Jadwiga
Pani Smyczek Lucyna
Pani Szulc Maria
Pani Więcka Bożena
Pani Zielińska Kunegunda Adela
Pani Zielińska Teresa

Pan Ambroziak Kazimierz
Pan Bandachowicz Czesław
Pan Barbarewicz Antoni
Pan Binięda Bronisław
Pan Cichy Tadeusz
Pan Ciechanow Andrzej
Pan Dombek Wojciech
Pan Ducki Stanisław
Pan Durka Stanisław
Pan Felczak Stefan
Pan Feliga Stanisław
Pan Frelak Czesław
Pan Gazda Kazimierz
Pan Gąsiorek Wiesław
Pan Gielo Janusz
Pan Goliński Adam
Pan Górski Stanisław
Pan Gremblicki Tadeusz
Pan Gwoździłło Krzysztof
Pan Jarek Krzysztof
Pan Kamiński Zdzisław
Pan Kłusek Czesław
Pan Korczak Stanisław
Pan Korolewicz Wojciech
Pan Kowalski Włodzimierz
Pan Krajewski Stanisław
Pan Kurkowski Stanisław
Pan Kajkowski Janusz
Pan Koberda Krzysztof
Pan Koster Ryszard
Pan Lisiecki Zbigniew
Pan Łopian Józef
Pan Łukomski Józef
Pan Matysiak Józef
Pan Mężyński Andrzej
Pan Milczarski Zygmunt
Pan Morawski Bolesław
Pan Nadwodny Daniel
Pan Nec Zbigniew
Pan Nowogórski Roman
Pan Olszewski Stanisław
Pan Okupski Stanisław
Pan Ozimek Jerzy
Pan Parol Jacek
Pan Parzych Czesław
Pan Piechowski Andrzej
Pan Polkowski Kazimierz
Pan Rokicki Andrzej
Pan Rusjan Tadeusz
Pan Rutkowski Marian
Pan Sadoch Janusz
Pan Staniszewski Stanisław
Pan Sobieszczuk Zbigniew
Pan Stępiak Antoni
Pan Szaters Bogusław
Pan Szaters Krzysztof
Pan Szczepaniak Michał
Pan Szczepanik Stefan
Pan Szuper Marian
Pan Świątczak Marian
Pan Techmański Jan
Pan Tomaszewski Lucjan
Pan Traczyk Stanisław
Pan Walczak Grzegorz
Pan Więch Tomasz
Pan Wójkowski Włodzimierz
Pan Wierzba Janusz
Pan Wojtczak Tadeusz
Pan Wróbel Henryk
Pan Wróblewski Eugeniusz
Pan Zaraziński Józef

Depozyt pozostawiony wchodzi w skład masy spadkowej i będzie wypłacony spadkobiercom po przedłożeniu przez nich prawomocnego postanowienia Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Niepodjęcie depozytu przez spadkobierców w terminie 3 lat od daty publikacji ogłoszenia spowoduje, przejście tego depozytu na rzecz Skarbu Państwa zgodnie z ustawą z dnia 18.10.2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów.